Zespół

Zespół Specjalistów w gabinetach Kal-Dent:

 • Dr Karolina Niemiec
  Lek. stomatolog
  Specjalizacje: stomatologia zachowawcza, protetyka, chirurgia,endodoncja

 

 • Dr Krzysztof Abramczyk
  Lek. stomatolog
  Specjalizacje: stomatologia zachowawcza dorosłych i dzieci, protetyka, endodoncja, chirurgia

 

 • Dr Magdalena Gujska
  Lek. stomatolog
  Specjalizacje: stomatologia zachowawcza, protetyka, chirurgia, endodoncja

 

 • Dr Ilona Lubieńska
  Lek. stomatolog
  Specjalizacje: stomatologia zachowawcza st. 1, stomatologia zachowawcza dorosłych i dzieci, protetyka, endodoncja, chirurgia

 

 • Dr Edyta Szwed – Pełka
  Lek. stomatolog
  Specjalizacje: stomatologia zachowawcza dorosłych i dzieci, protetyka, endodoncja

 

 • Dr Iwona Minich
  Lek. stomatolog
  Specjalizacje: stomatologia zachowawcza dorosłych i dzieci, protetyka ,chirurgia, endodoncja

 

 • Dr Katarzyna Korejwo – Truszczyńska
  Lek. stomatolog
  Specjalizacje: stomatologia zachowawcza dorosłych i dzieci, chirurgia, protetyka, endodoncja

 

 • Dr Małgorzata Żebrowska
  Lek. stomatolog
  Specjalizacje: stomatologia zachowawcza st. 1, stomatologia zachowawcza dorosłych i dzieci, protetyka, chirurgia, endodoncja

 

 • Dr Iwona Racewicz – Borowska
  Lek. stomatolog
  Specjalizacje: specjalistyczna endodoncja mikroskopowa, stomatologia zachowawcza dorosłych i dzieci

 

 • Dr Karolina Cendrowska – Pataj
  Kierownik medyczny Kal-Dent
  Lek. stomatolog
  Specjalizacje: protetyka, stomatologia zachowawcza, chirurgia, endodoncja

 

 • Dr Urszula Choińska
  Lek. stomatolog
  Specjalizacja: chirurgia st. 2 (zabiegi chirurgiczne)

 

 • Dr Agnieszka Bukowińska – Zawadka
  Lek. stomatolog
  Specjalizacja: ortodoncja st. 2 (aparaty stałe i ruchome)

 

 • Dr Jerzy Kuboń
  Lek. stomatolog
  Specjalizacja: protetyka st. 2 (protetyka na implantach)

 

 • Dr Małgorzata Poduszczak – Bieńkowska
  Lek. stomatolog
  Specjalizacja: ortodoncja st. 2 (aparaty stałe i ruchome)

 

 • Dr Dorota Jędryszek
  Lek. stomatolog
  Specjalizacje: endodoncja mikroskopowa, stomatologia zachowawcza dorosłych i dzieci, protetyka

 

 • Dr Anna Żaglewska
  Lek. stomatolog
  Specjalizacje: endodoncja mikroskopowa, protetyka, stomatologia zachowawcza dorosłych i dzieci

 

 • Dr Adam Popławski
  Chirurgia
  Specjalizacja: implantologia