Usuwanie zębów Ursynów

USUWANIE ZĘBÓW

 

W ofercie kliniki Kal-Dent nie brakuje kluczowego, ale zarazem chyba najmniej lubianego zabiegu przez pacjentów, czyli ekstrakcji zęba inaczej zwanej po prostu usuwaniem zęba. Jest to zabieg już z zakresu chirurgii stomatologicznej, który w dużym skrócie polega na usunięciu niezdatnego do odratowania zęba z zębodołu. Najczęstszym powodem takiej decyzji jest zaawansowana próchnica, która mogłaby nie tylko spowodować ogromny ból, ale i inne groźne powikłania. Zanim stomatolog naszej kliniki zdecyduje się na zastosowanie ostatecznej metody leczenie, przeprowadza dokładny wywiad lekarski, podczas którego zbiera informacje o stanie zdrowia pacjenta, o przebytych chorobach, ewentualnych alergiach na środki znieczulające, które są konieczne podczas zabiegu. Lekarz wykonuje lub zleca wykonanie zdjęcia rentgenowskiego, które pozwala mu dokładnie ocenić stan uzębienia, ale również głębokość i stan korzenia.

Poza zaawansowaną próchnicą, o której już wspomnieliśmy, jest jeszcze kilka innych wskazań, które determinują do ekstrakcji. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

  • Zapalenie miazgi zębów mądrości,
  • Położenie zębów poza łukiem (często można uratować je za pomocą leczenia ortodontycznego, ale niestety nie zawsze),
  • Zgorzel i następnie martwica miazgi w przypadku zębów wielokorzeniowych. Jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia leczenia kanałowego z powodu niedrożności kanałów,
  • Ropnie przyzębne, które mimo leczenia nawracają,
  • Zęby zatrzymane,
  • Usunięcie zawiązków zębów mądrości w przypadku stłoczenia zębów,
  • Złamanie zęba wielokorzeniowego,
  • Złamanie korony, które uniemożliwia odbudowę,
  • Złamanie korzenia zęba (najczęściej podłużne i skośne),